گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود ؟/پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود ؟ 

یارب اند کنف سایه ان سرو بلند/گر من سوخته ببینم چه شود ؟ 

اخر ای خاتم جمشید همایون اثار/گر افتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود ؟ 

واعظ شهر چو ملک و شحنه گزید / من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود ؟ 

منبع : ☆★→دختران آریایے ☆★→چه شود ؟
برچسب ها :